Kişilik İş Uyumunun Duygusal Tükenmişlik ile İş ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Uygulama


DURSUN S., KAYA U., İŞTAR IŞIKLI E.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)