Nonepileptik olayların epilepsiden ayrımında EEG’nin yeri ve epileptik bozuklukların ortaya çıkmasında stimülasyonun rolü.


KAMAŞAK T., ACAR ARSLAN E., ŞAHİN S.

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey