Serbest Bölgelerin Geleceği Türkiye Açısından Bir Değerlendirme


ÖZTÜRK L.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)