TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN SAVAŞTA BARIŞ PROPAGANDASI


Creative Commons License

DERELİ A. B.

III. INES EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCE CONGRESS (ESS - 2018), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.433

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.433

Özet

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN SAVAŞTA BARIŞ PROPAGANDASI

Algı yönetimi, psikolojik harp, propaganda, bilgi savaşı ve ikna kavramları yaşadığımız dönemde sıklıkla karşımıza çıkan ve bilim insanlarının üzerinde yoğunlaştıkları alanlardır. Savaş ise tarihin her evresinde kaçınılmaz olarak gerçekleşen ve dünyayı tahrip eden bir olaydır. 21. yüzyılda cephe hattında verilen mücadele kadar cephede gerçekleştirilen psikolojik savaş çalışmaları da düşman unsurlar üzerinde başarıya erişme ve kitleler üzerinde olumlu etki yaratma bakımından önemli bir noktada yer almaktadır. Psikolojik savaşın en etkin yöntemlerinden birisi propaganda faaliyetleridir. Propaganda, kitleleri olumlu ya da olumsuz yönde ikna etme, yönlendirme ve inandırma faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu, propagandayı "bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma" şeklinde tanımlamaktadır. Bilhassa, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda propaganda faaliyetleri etkili şekilde kullanılmıştır. Ülkeler, cephe hattında ve gerisinde yer alan kitleler üzerinde etki etmek, kamuoyu yaratmak ve meşruluk kazanmak için propaganda bildirilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Batı toplumlarında ürpertici yönde algılanan ‘propaganda’ kavramı, her zaman olumsuz içeriklerden oluşmamaktadır. Bu çalışma, Türk Silah Kuvvetleri’nin (TSK) propaganda maksatlı hazırladığı ve hava filoları tarafından dağıtılan bildirileri analiz ederek hangi tematik değerler üzerine kurgulandığını tespit etmek ve propaganda sınıflandırmalarını yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Metin içi kelime frekans analizi ve propaganda kategorilerine göre analizlerin gerçekleştirildiği çalışmada Laswell (1952) tarafından geliştirilen propaganda analizi de uygulanmıştır. Bu araştırmada Çanakkale Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Operasyonu’nda hazırlanan bildiriler incelenmiştir. İncelenen metinlerde Türk Silahlı Kuvvetleri “huzur, barış, güven, refah, dostluk ve özgürlük” temalarını ön plana çıkarmıştır. Gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde beyaz, stratejik ve ikna edici propaganda yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu sonuçlara ek olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, bildirilerinde hedef kitleye yönelik içerikler hazırlayarak (yerel halk, düşman askerleri ve teröristler) faaliyetlerini yürütmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin cephe mücadelesinde hava filoları tarafından dağıtılan propaganda bildirilerinde “barış” değeri ön plana çıkmaktadır.

Keywords: Propaganda, Psikolojik Savaş, Barış, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Corresponding Author: Öğr. Gör. AYTAÇ BURAK DERELİ?