Özofagus Atrezisi ile Doğan Çok Düşük Doğum Ağırlıklı ve Düşük Doğum Ağırlıklı Hastaların Sonuçları: Türkiye Özofagus Atrezisi Kayıt Sistemi Verilerinin Değerlendirilmesi, Sözlü sunum no:33.


ÖZTAN M. O. , SOYER T., ÖZTORUN C. İ. , FIRINCI B., ULUKAYA DURAKBAŞA Ç., DİVARCI E., ...More

37. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ STEPS 2019, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey