Özofagus Atrezisi ile Doğan Çok Düşük Doğum Ağırlıklı ve Düşük Doğum Ağırlıklı Hastaların Sonuçları: Türkiye Özofagus Atrezisi Kayıt Sistemi Verilerinin Değerlendirilmesi, Sözlü sunum no:33.


ÖZTAN M. O. , SOYER T., ÖZTORUN C. İ. , FIRINCI B., ULUKAYA DURAKBAŞA Ç., DİVARCI E., ...Daha Fazla

37. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ STEPS 2019, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye