Kojenerasyon Santrallerinde Yük Atma Uygulamaları


Kılıç L., BASA ARSOY A., NUROĞLU F. M.

21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 6 - 08 Mayıs 2015