Kırsal Turizm ve Rekreasyon Potansiyeli Bağlamında “Yazlık Köyü Turistik Köy İşletmesi Yerleşimi” Haritasının Oluşturulması


ERTAŞ Ş., DEMİREL Ö., TAVŞAN C.

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23 - 24 Ekim 2017