DC-DC Boost Converter Control Through GA Based Fuzzy Logic Controller


AKYAZI Ö.

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2017), Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.497-505

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bayburt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.497-505

Abstract

In this paper, a boost type DC-DC converter was designed in Matlab/Simulink and output
voltage control was examined under variable loads. In designed boost converter, it is aimed to obtain fix output voltage under variable input voltage or variable higher output voltages under fix lower input voltage. In designed system, conventional proportional integral (PI) and fuzzy logic controller (FLC) were used and performance analyses were evaluated. Moreover, for performance enhancement of the controller, some parameters that belongs to the controller are determined through genetic algorithm (GA) of which performance criteria about integral of time weighted absolute error. Thus, more intelligent and efficient control were provided for the system. System simulation was carried out in Matlab/Simulink environment and obtained results were evaluated.
 

Bu çalışmada, Matlab/Simulink’de bir yükseltici tip DA/DA dönüştürücü tasarlanmış ve çıkış gerilimi kontrolü farklı yük durumları için incelenmiştir. Tasarlanan DA/DA dönüştürücü, girişine uygulanan değişken gerilimini, çıkışında istenilen sabit gerilime dönüştürmek veya sistem girişine sabit gerilim uygulayıp çıkışından istenilen değişken gerilim elde etmek için kontrol edilmiştir. Sistemde kontrolör olarak geleneksel denetleyicilerden oransal-integral (PI) ve bulanık mantık denetleyici (BMD) kullanılarak denetleyici performansları karşılaştırılmıştır. Ayrıca denetleyicilerin performansını iyileştirmek için denetleyicilere ait bazı parametreler, zaman ağırlıklı mutlak hatanın integrali (ITAE) performans kriterlerine göre genetik algoritma (GA) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Böylece sistem için daha akıllı ve verimli bir kontrol sağlanmıştır. Sistem benzetimi Matlab/Simulink’de gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.