6Tisch Protokolünde Düğümler Arası Senkronizasyon


Creative Commons License

GÖRMÜŞ S.

IEEE SIU 2015, Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

Recently, Wireless Sensor Networks (WSNs) have gained popularity with the introduction of new application areas. Especially, with the inclusion of small devices to the Internet, new terms such as Internet of Things (IoT) and Internet of Everything (IoE) are being introduced to the research community. Furthermore, IPv6 protocol can finally be utilised with the wide spread adoption of WSNs. IETF(Internet Engineering Task Force) have recently developed new standards to enable IPv6 based communications over WSNs. An example standardisation activity is the routing protocol developed for the IEEE 802.15.4e time slotted channel access MAC called 6Tisch( IPv6 routing over time slotted channel access).

This paper describes the components of IETF 6Tisch protocol. In addition, a mechanism is proposed to establish network wide synchronisation of the wireless nodes. This will enable the nodes in the network to execute a common network-wide communication schedule which is essential for 6Tisch protocol. The synchronisation mechanism is implemented in Contiki OS and its performance is analysed using the Cooja emulator for several different network topologies.

Kablosuz duyarga ağları, yeni uygulama alanlarının oluşmasıyla, önemini arttırmaktadır. Özelikle, küçük cihazların internete dâhil olmasıyla, yeni kavramları olan ‘şeylerin interneti (Internet of Things)’ ve ‘Her şeyin İnterneti (Internet of Everything) hayatımıza girmektedir. Ayrıca, şimdiye kadar yeterince değerlendirilemeyen IPv6 protokolü, küçük cihazlardan oluşan ağlar sayesinde önemini arttırmaktadır. IETF(Internet Engineering Task Force), küçük cihazlar üzerinde çalışacak, düşük hafıza gereksinimi duyan protokoller üzerinde yoğun olarak çalışmaktadır. Bu çabaya örnek olarak içi verilerin yüksek kararlılıkta toplanmasını sağlamaya yönelik olarak tasarlanan 6TiSCH protokolü verilebilir.

 

Bu bildiride, henüz standartlaştırma aşamasında olan 6TiSCH protokolünün tanıtımı yapılacak ve protokolün çalışması için gerekli temel yapı taşı olan senkronizasyon için tasarlanan bir protokol tanıtılacaktır. Bu protokol Contiki işletim sisteminde uygulanacak ve protokolün performansı Cooja emulatörü yardımıyla çeşitli senaryolar için test edilecektir.