Orman Ürünleri Sanayinde İş Tatminine Yönelik Bir Alan Araştırması (Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Örneği)


GEDİK T., AKYÜZ K. C. , YILDIRIM İ. , AYDIN A.

13. Ulusal Ergonomi Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2007

  • Basıldığı Ülke: Türkiye