Kentsel Rekreasyon Alanı Olarak Alışveriş Caddelerinin İncelenmesi: Trabzon Örneği (4.madde yerine 1b bendi kapsamında)


ÖZKAN D. G.

Journal of International Scientific Researches, vol.2, no.2, pp.444-453, 2017 (Peer-Reviewed Journal)