Nicolas de Nicolay’ın Musavver Seyahatnamesinde Kanuni Devri Osmanlı İmparatorluğu


Soydaş H.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ararştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.50, pp.267-288, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier