Testis Tümörü Erken Tanısında Aile Hekimliği ve Acil Hekimliğinin Önemi


AKSOY H. Z. , SET T.

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14 - 17 Eylül 2017