Örgütsel Meşruiyet Krizinden Nasıl Korunulur? Bir Örnek Olay İncelemesi


Creative Commons License

Yılmaz A., Negiz M., Kıray A., Koç O.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 May 2016, pp.1143-1156

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1143-1156

Abstract

Bu çalışmanın amacı, meşruiyet krizi olarak tanımladığımız durumlarda, örgütlerin nasıl hareket ettiklerine dair bir örnek olayı incelemek ve nihayet böyle durumlara ilişkin izlenen strateji veya stratejileri açığa çıkarmaktır. Özcesi, örgütlerin meşruiyet krizinden çıkmada kullandıkları stratejileri belirlemek, mevcut çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma sorusu, “meşruiyet krizi karşısında, örgütler (meşruiyetlerini sürdürmeye dönük olarak) nasıl hareket etmektedirler?” şeklindedir. Söz konusu araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik olarak çalışmada nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet gösteren ve 2013 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı tarafından bir ürününün imalatında standart dışı bileşen kullandığından bahisle kamuoyuna ulusal basın aracılığıyla işletme ismi, faaliyet yeri ve ürün ismi açıkça duyurulan  ve bu noktada (tarafımızca) meşruiyet krizine girdiği kabul edilen bir işletmenin, süreç içinde izlediği stratejiler tekli vaka olarak inceleme konusu yapılmıştır.

Vaka incelemesinde, iki temel veri kaynağından veri elde edilmiştir. Öncelikle işletme genel müdürü ile yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar yoluyla birincil kaynaklardan veri elde edilmiştir. Buna destek olmak üzere, ikincil veri kaynaklarından (yasal mevzuat ve gazete yazıları gibi) elde edilecek veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimleyici analiz yöntemi kullanılarak araştırma sorusunun çözümü amacıyla kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; işletmenin meşruiyet krizinden çıkmak için tamamen  “dengeleme ve yeniden baskınlık kurma/aklanma“  stratejisi kategorisinde incelenebilecek, meşruiyete yapılan saldırıyı dengeleme ve yeniden baskınlık kurma adına, “hukuk yoluna başvurma“ ve “basın yoluyla savunmaya geçme“ gibi yöntemlere başvurduğu ve yine bazı zamanlarda “sessiz kalarak kendini unutturmayı“ tercih ettiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meşruiyet, Meşruiyet Krizi, Meşruiyet Stratejileri, Dengeleme ve Yeniden Baskınlık Kurma/Aklanma,