BAUHAUS DÖNEMİ IŞIĞINDA MOBİLYA ATÖLYELERİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

KOÇ ALTUNTAŞ S., ERTAŞ BEŞİR Ş., DERELİ B.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.30, no.2, pp.195-206, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bauhaus, sanat, zanaat ve endüstriyi birleştirerek fonksiyonel ve sanatsal ürünler ortaya çıkarmayı hedefleyen bir tasarım okuludur. Endüstri devriminin de etkisi ile Bauhaus’un temel eğitimi; uygun malzeme ve fonksiyonelliğin birleşmesi sonucunda çıkan ürünün güzel olması yönündedir. Buradan yola çıkarak ele alınan eğitim ekolü; süreç içerisinde mimariye, iç mekana ve mobilyalara da yansımıştır. Böylelikle bir tasarım anlayışının farklı ölçeklerden mobilya ölçeğine kadar kendine biçim bulduğu görülmektedir. Literatür araştırması olarak yürütülen çalışma; Bauhaus akımının üç dönemi olan Weimar, Dessau, Berlin dönemi ve bu dönemlere ait atölyeleri kapsamaktadır. Atölyelerin tasarımlar üzerindeki sosyal etkisi ve bunun siyasi yapıya yansıması, dönemin mobilya atölyeleri ve temsilcileri öznelinde ele alınarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Üç dönemin önemli temsilcileri ve atölyelerde aktif rol oynayan tasarımcılar; Johannes Itten, Walter Gropius, Marcel Breuer, Josef Albers, Alfred Arndt ve Mies Van Der Rohe’nin mobilya tasarımları, eğitim metodları, atölye çalışmalarındaki mobilyalar ve sandalyeler üzerinden nicel bir yöntem olan betimsel tarama yöntemi ile incelenmiştir. Tarama ve değerlendirmeden oluşan yöntemde; Bauhaus yöneticileri, mobilya atölyesinin atölye ustaları ve mobilyaları kategorilendirilmiş ve bu kategoriye ait genel değerlendirmeler yapılmıştır.