Photophysical and photochemical study on the tetra 4-isopropylbenzyloxy substituted phthalocyanines


Creative Commons License

YALCIN I., Yanik H., Akcay H. T. , DEĞİRMENCİOĞLU İ. , Durmus M.

JOURNAL OF LUMINESCENCE, cilt.192, ss.739-744, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 192
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.1016/j.jlumin.2017.07.062
  • Dergi Adı: JOURNAL OF LUMINESCENCE
  • Sayfa Sayıları: ss.739-744

Özet

Bu çalışmada yeni periferik olarak tetra 4-izopropilbenziloksi ikame edilmiş metal içermeyen (4) çinko (II) (5) ve oksotitanyum (IV) (6) ftalosiyanin kompleksleri sentezlenmiştir. Ayrıca eksenel olarak 4-izopropilbenziloksi ikameli silikon (IV) ftalosiyanin türevi (7) de sentezlenmiştir. Bu yeni bileşikler karakterize edildi
FT-IR, 1H NMR, UV-vis ve kütle gibi farklı spektroskopik yöntemlerle. Tolüen içinde elektronik absorpsiyon, kararlı durum floresan, singlet oksijen üretimi ve fotostabilite gibi spektroskopik, fotofiziksel ve fotokimyasal özellikler incelendi.

In this study, the novel peripherally tetra 4-isopropylbenzyloxy substituted metal-free (4) zinc(II) (5) and oxotitanium (IV) (6) phthalocyanine complexes were synthesized. Furthermore, the axially 4-isopropylbenzyloxy substituted silicon(IV) phthalocyanine derivative (7) was also synthesized. These novel compounds were characterized by different spectroscopic methods such as FT-IR, 1H NMR, UV–vis and mass. The spectroscopic, photophysical and photochemical properties including electronic absorption, steady state fluorescence, singlet oxygen generation and photostability were studied in toluene.