Meşcerelerde Çap Dağılımlarının Düzenlenmesi ve Bu Dağılımlara İlişkin Parametreler ile Çeşitli Meşcere Öğeleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi


YAVUZ H., GÜL A. U. , MISIR N., ÖZÇELİK R., SAKICI O. E.

Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2002, pp.203-211

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203-211