Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar


Sancar Özyavuz K., Aktepe Öztoprak K., Midilli Sarı R.

Art-e Sanat Dergisi, vol.16, no.31, pp.142-159, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 31
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.21602/sduarte.1275237
  • Journal Name: Art-e Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: Art Source
  • Page Numbers: pp.142-159
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bir kentin sahip olduğu kültürel kimliği, geçmişten günümüze ulaşan süreç sonucunda oluşmuştur. Kültürel kimlik kavramı; o kentin tarihi, mimarisi, müziği, geleneği, göreneği gibi bilimden sanata birçok alanı kapsamaktadır. Birçok etkenle birlikte sürekli değişim halinde olan günümüz koşullarında bu somut ve soyut kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılarak varlığını koruyabilmesi için, sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Çalışmada, kültürel kimliğin sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla kültürü oluşturan etmenlerin soyutlanarak grafik elemanlara dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak zengin kültürel birikime sahip olan ve son yıllarda yapılan müdahalelerle bu kültürel izleri kaybetmeye başlayan Trabzon kenti seçilmiştir. Trabzon kentini en iyi tanımlayan/kimliğini oluşturan kültürel unsurlar yapılan bir anket sonucu belirlenmiştir. Belirlenen unsurlar için anlamsal ve biçimsel soyutlama uygulamalarının yapıldığı çalışmada, kentlerin özgün değerlerini koruyabilmesi ve kültürel izlerini sürdürebilmesi için kentsel mekânlarda kullanımı kaçınılmaz olan grafik yüzeylerin tasarımı için soyutlama önerileri sunulmuştur