Evaluating a Landscaping Project Based on the Design Principles: A Case Study for the Front Yard of the Erzurum Metropolitan Municipality Building


Turgut H.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.185-198, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kamusal mekânlar toplumun her kesimi tarafından yoğun olarak kullanılan alanlardır. Bu nedenle buralardaki peyzaj tasarım çalışmalarının toplumun her kesiminden kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte olması beklenir. Tasarım yapılırken tasarım kriterleri ve teknik standartlar tasarımcıyı yönlendirmektedir. Bu çalışma ile Peyzaj mimarlığı tasarım çalışmalarında tasarlama ve uygulama aşamalarındaki temel sanat prensiplerinin ve Gestalt ilkelerininsomut bir örnek üzerinde ortaya konulması amaçlanmıştır. Projede vurgu öğesi olarak kullanılan su elemanı, bitkisel tasarım alanları, tören alanı ve otopark alanları yer almış ve alanın kent ile ilişkilendirmesi yapılmıştır.