İSLAMKÖY GELENEKSEL KONUTLARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNDE İÇ MEKAN TASARIM ÖNERİLERİ


Ertaş Beşir Ş., Sönmez E., Demirel Ö., Özdemir İ. , Koç Altuntaş S. , Bekar M. , ...Daha Fazla

KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI & TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY'ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Prof. Dr. Atila GÜL, Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.347-376, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Astana Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.347-376
  • Editörler: Prof. Dr. Atila GÜL, Editör

Özet

Kültür turizmi, bir yörenin sahip olduğu mimari, çevresel ve kültürel potansiyelleri, çeşitli açılardan kazanımlara dönüşebilecek önemli bir güç olarak değerdirilebilir. Kültür turizmi açısından önem taşıyan yerel mimari örnekler, yöre halkının aile yapısı, din, kültür, sosyal aktivite, iklim, topografya ile şekillenmektedir. Yereldeki sosyal ve fiziksel etmenlerin sürekliliğini yansıtan sivil mimari örneklerden geleneksel konutlar, taşıdıkları kimlik ögeleri gereği özgün biçimlenmeler barındırmaktadır. Geleneksel konutların sahip olduğu bu özgün biçimlenmeler, yeniden işlevlendirme sürecinde değerlendirilmektedir. Önemli birer kültürel miras örneği sayılabilecek İslamköy'deki 6 adet geleneksel konut, yeni işlev önerilerine göre planlanmıştır. Bu geleneksel konutların plan, cephe ve bahçelerinin yeni işlev önerileri için zengin olanaklar sağladığı görülmektedir. İslamköy'deki kültürel mirasın sürekliliği açısından, mekanların uygun işlevlerle yeniden planlamaları, yereli koruma açısından son derece önem arz etmektedir.