Nano-FE3O4 Çöktürülmüş Atık Linter Liflerinden Üretilmiş Duvar Kağıdının Kütle Soğurma Katsayılarının Ölçülmesi


SÖĞÜT Ö., APAYDIN G. , öz e., KÖKSAL O. K. , URUŞ S., TUTUŞ A.

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 Haziran 2018