İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı İmza Süreci


Creative Commons License

KÖSE İ.

EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.55-81, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.55-81

Abstract

Catastrophic climate change, when viewed in the span of humankind history, fossil fuel capitalism is a short and very particular event accelerated by industrial revolution.  Despite it is a narrow time period in human history, use of fossil energy sources boosts carbon emission and causes global warming. This fact in causal-link damage atmospheric climate reactions and conduces to catastrophic effect on environment. Turkey, due to its geographic location both socio-economically and politically is a vulnerable country which will negatively be affected by the possible side effects of the global warming. There have been several attempts on preventing global warming. In this context, the understanding reached in Paris have encouraged the hopes for future. 

İnsanlık tarihi döngüsü içinde değerlendirildiğinde, küresel ısınma ve ısı artışının doğal sonucu iklim değişikliği olgusuna neden olan fosil yakıt kapitalizminin, sanayi devrimiyle hızlandırılan çok kısa bir sürece denk geldiği görülür. Tarih döngüsünde dar bir zaman dilimi olsa da fosil yakıt kullanımı karbon emisyonunu artırarak küresel ısınmaya neden olabilecek kadar ciddi bir tehdittir. Bu durumun sebep-sonuç ilişkisi içerisinde iklim dengelerini bozarak çevre üzerinde bıraktığı olumsuz etki oldukça büyüktür. Türkiye, coğrafi konumuyla küresel ısınmanın sebebiyet verebileceği olası olumsuz etkilerden hem sosyo-ekonomik hem de siyasal olarak etkilenme riski altındadır. Son elli yılda, küresel ısınmayı engellemeye yönelik çok sayıda teşebbüste bulunulmuştur. Bu bağlamda Paris’te varılan uzlaşı geleceğe yönelik ümitleri artırıcı niteliktedir.