Türkiye’deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi


ER B., Uysal M.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.365-387, 2012 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.365-387
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The operating effectively of banking sector which have an important share in financial system is crucial for the healthy economic development of a country. For this reason, to know the efficiency of Turkish banking sector which participation and commercial banks are operating in competitive environment is important. In this paper, it is comparatively analyzed that the efficiency of participation and commercial banks in 2005-2010 period in Turkey. In this context, the efficiency of 30 banks which 4 of 30 is participation bank was measured. Input-focused Data Envelopment Analysis (DEA) was used for measuring of efficiency under the constant returns to scale (CCR) and output variable returns to scale (BCC) assumptions. According to the findings, 11 banks which 2 of 11 is participation bank in CCR and 16 banks which 3 of 16 is participation bank in BCC are efficient. Moreover, it is concluded that according to the total efficiency scores participation banks are more efficient than commercial banks in the period.

Finansal sistemde önemli paya sahip olan bankacılık sektörünün etkin olarak faaliyet göstermesi ülke ekonomisinin sağlıklı gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Katılım bankalarının da faaliyete geçmesiyle daha yoğun bir rekabet ortamına girmiş olan Türk bankacılık sektörünün etkinliği de bu anlamda önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları ve ticari bankaların etkinlik düzeyleri 2005-2010 dönemi için karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada 4'ü katılım bankası olmak üzere toplam 30 bankanın etkinlik düzeyi ölçülmüştür. Etkinlik ölçümünde, ölçeğe göre sabit getiri (CCR) ve ölçeğe göre değişken getiri (BCC) varsayımları altında girdi odaklı Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Çalışma sonunda,  CCR modeline göre 2'si katılım bankası olmak üzere 11, BBC modeline göre ise 3'ü katılım bankası olmak üzere 16 bankanın etkin olduğu sonucu elde edilmiştir. Toplam etkinlik skorlarına bakıldığında ise incelenen dönem boyunca katılım bankalarının ticari bankalara göre daha etkin oldukları sonucu elde edilmiştir.