IVIG Tedavisine Bağli Nadir Bir Yan Etki: Akut Renal Hasar


Şahin A., Ersöz Genç E., Gündüz A.

15th Turkish Congress on Emergency Medicine , Antalya, Turkey, 21 - 24 November 2019, pp.339

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.339

Abstract

nsan plazmasından elde edilen immün globulin ürünleri, çeşitli otoimmün, enfeksiyöz ve idiyopatik hastalıkları  tedavi etmek  için  kullanılır. İntravenöz  immünoglobulin  (IVIG),  yaklaşık  bin  veya  daha  fazla  kan  donörünün  plazmasından  toplanmış immünoglobulin G  (IgG) immünoglobulinlerini içerir. IVIG'e bağlı yan etkilerin çoğu  hafif ve geçicidir, ancak ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabilir. İnfüzyon sırasında veya hemen sonrasında baş ağrısı,  hipertansiyon, titreme, alerjik reaksiyonlar, kusma ve hipotansiyon oluşabilir. Diğer nadir yan etkiler arasında  anafilaksi, hemolitik anemi, akut böbrek hasarı ve tromboz bulunur. Bu olgu sunumunda IVIG tedavisi sonrası  gelişen akut renal hasar olgusu tartışılmıştır.