öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermeye yönelik örnek bir etkinlik geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi


YILDIRIM N., ER NAS S., ŞENEL ÇORUHLU T., Ayas A.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-22, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-22

Abstract

The aim of this study is to determine students? misconceptions about dissolution and melting and remedy their misconceptions with an activity designed according to the 5E teaching model. A case study methodology was used. The sample consists of 25 students selected among 7th grade students from an elementary sachool in Trabzon. The study was carried out in the fall term of the 2006-2007 academic year. Begining of the study a concept test was applied as a pre-test. Linked the results of the test, an activity designed according the 5E teaching model was devoloped. Teacher applied the activitiy in a regular a period lesson. After two weeks, pre-test was applied as post-test. Final, semi structure interviews was conducted with three students. It was concluded that the activity designed according the teaching model affected positivily in remediation of students? misconceptions about dissolution and melting. The research is finalized with a suggestion that similar activities should have been devoloped for different concepts.

Bu çalışmanın amacı 7. sınıf öğrencilerinin çözünme ve erime kavramlarıyla ilgili kavram yanılgılarını belirlemek ve bütünleştirici öğrenme teorisinin 5E modeline uygun bir şekilde hazırlanan bir etkinlikle bu yanılgıları gidermektir. Özel durum metodolojisi kapsamında çalışma, 2006–2007 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Trabzon ilinde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 25 yedinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmanın başında geliştirilen kavram testi ön test olarak uygulanmıştır. Testten elde edilen verilerin analizine bağlı olarak öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermek için bütünleştirici öğrenme kuramının 5E modeline uygun bir etkinlik geliştirilmiştir. Öğretmen etkinliği sınıfa bir ders saatinde uygulamıştır. Çalışmadan iki hafta sonra ön test olarak uygulanmış olan kavram testi son test olarak tekrar uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda üç öğrenciyle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Bütünleştirici öğrenme teorisinin 5E modeline uygun bir şekilde hazırlanan etkinliğin öğrencilerin çözünme ve erime kavramlarıyla ilgili kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu bulunmuştur. Çalışmada farklı konulardaki öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını gidermeye yönelik benzer etkinliklerin hazırlanabileceği önerilmiştir.