Ulubey (Ordu) yöresi Tersiyer volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri


TEMİZEL İ., ARSLAN M.

II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2006, pp.26-27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.26-27
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes