Ulubey (Ordu) yöresi Tersiyer volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri


TEMİZEL İ. , ARSLAN M.

II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006, ss.26-27

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.26-27