Paradoksları, Dogmaları, Dönüşümleri ve Vazgeçilmezleri ile Metropol Kadınları


Ünalerzen M., YALIN B.

Derin Yayınları, İstanbul, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Derin Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Türkiye’nin kadınlarının kendilerine, toplumsal, ekonomik ve siyasal alana dair gerçeklerini; sorunları, vazgeçilmezleri ve hayallerini metropoller özelinde ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma 3 temel bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda “Kadın gerçekten değişen ya da dönüşen midir?,  Kadının yaşantısında dönüşen ve değişen nedir?” sorusuna öncelikle Orta Asya’dan Osmanlı’ya ve günümüz Türkiye’sine toplumsal, kültürel ve siyasal değişim/dönüşümlere tarihsel bir çerçeve içinde eski ve yeniye dair izleri ortaya koyarak bu kez kendi yaşantısına yansıyan yönlerini keşfetmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kadınların demografik özellikleri ile metropollerin özgürlük üzerine etki alanları olarak belirlenen evlenme biçim/tercihleri, alışveriş ve gezmeye gidebilme durumları,  aile içi sorun çözme yöntemleri/şiddet ile kadınların en önemli sorunları, vazgeçilmezleri ve hayallerine ilişkin elde edilen veriler aktarılmıştır.

Kadının kentleşme süreçlerinde kendini nasıl konumlandırdığı ve ideal kadın algısının ne olduğu çalışmanın 2. Bölümünün konusunu oluşturmaktadır. “Kadının kendini nasıl tanımladığı yaşama ilişkin verdiği yanıttır” gerçeğinden yola çıkarak, öncelikle kentleşme süreçleri içinde kadının kentlilik deneyimi ile bu deneyimin en önemli parçalarından biri olan ve bu çalışmada kadını tanımlayan bir olanak ya da olanaksızlık olarak ele alınan ekonominin yine içinde var olmaya çalışan ya da dışına itilen kadın yönü ele alınmıştır. Kendilerini nasıl konumlandırdıkları ve ideal kadın algılarının ne olduğu demografik özelliklerinin yanı sıra evlenme biçim/tercihi, aile içi sorun çözme yöntemleri/şiddet durumları ile sorunları, vazgeçilmezleri ve hayalleri ile ilişkilendirilmiştir.

Siyasetin yerel ve ulusal boyutunda kadın başlıklı 3. Bölümde ise öncelikle bir düşünce ve eylem biçimi olarak siyasal katılımı kadın özelinde ele alarak, “gerçek siyasetin yerel siyaset” olduğu düşüncesinden hareketle, yerel siyaset ve yerel yönetimlerle ilişkilendirerek, bu kez kadının yerel ve ulusal siyasete dair gerçeklerinin ne olduğunu keşfetmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak kadının demografik özelliklerine göre kent ve yerel yönetimlere ilişkin algısı ve yaşadığı kenti sevme durumu belirlenmiş,  siyasal ilgi ve katılım düzeyi başlıklı bölümde ise siyasal partiye üye olma durumları, aday olma istekleri, kadınların siyasette yükselebileceklerine inanma ve oy tercihlerini belirleme durumları  yine demografik özellikleri ile ilişkilendirilerek ortaya koyulmuştur. Ulusal ve yerel siyasetin gündemi ya da her iki siyasal alanın gündeme ilişkin kesişim noktaları, ulusal siyasette başbakan yerel siyasette ise belediye başkanı olma durumunda yapacakları ilk icraat sorularak belirlenmiştir; her iki siyasal alan kadınların siyasal parti üyesi olma ya da aday olma durumları ile ilişkilendirilmiştir.  Yaşam ve siyaset başlığı altında ise bu kez kadının kendi yaşantısına dair sorunları, vazgeçilmezleri, hayalleri ve kendilerini nasıl konumlandırdıkları ile yerel ve ulusal siyasete dair gerçekleri ilişkilendirilmiştir.