Tüm Vücut Işınlamalarında TVI Kobalt 60 ve 6 MV Foton Enerjileri ile Değişik Tedavi Pozisyonlarının Doz Dağılımı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


HACIİSLAMOĞLU E., LALE A., GURDALLI S., YAVUZ M. N. , ÇOLAK F., YAVUZ A. A.

VII.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Turkey, 19 - 23 April 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey