Ferâizcizâde Mehmed Şakir in İnatçı Yahut Çöpçatan ve Evhami Oyunlarında Molière Etkisi Üzerine Bir İnceleme


Soydaş H.

ATATURK UNIVERSITESI. TURKIYAT ARASTIRMALARI ENSTITUSU DERGISI, no.12, pp.1-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal)