27 Mayıs’a Meşruiyet Arayışı: ‘İnkılap Kervanı’nın Sekiz Günlük Yolculuğu


AYDOĞAN P.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.2021, no.54, pp.141-161, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier