Değişken kalınlıklı tüplerin enerji sönümleme davranışlarının sayısal incelenmesi


Meriç D. , Gedikli H.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.4, ss.1939-1956, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 35 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17341/gazimmfd.652878
  • Dergi Adı: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1939-1956

Özet

Bu çalışmada; alüminyum alaşımı AA6063’den yapılmış farklı koniklik açısı (0°, 5° ve 10°) ve eksenel doğrultuda farklı kalınlığa (0,5 mm - 4 mm) sahip bölgelerden oluşmuş değişken kalınlıklı tüplerin (DKT) enerji sönümleme davranışları sayısal olarak incelenmiştir. Analizler sonucunda tüplerin deformasyon şekilleri, kuvvet-yer değiştirme ve enerji-zaman grafikleri elde edilmiştir. Farklı koniklik açıları için en düşük pik kuvvet ve en yüksek özgül enerji sönümleme (ÖES) değerlerini sağlayan optimum bölge kalınlıkları, İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları (İBYSA) tekniğini içeren optimizasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Optimizasyon sonucunda elde edilen katman kalınlıklarının DKT’nin enerji sönümleme davranışını iyileştirdiği görülmüştür. 

In this study; the energy absorption behaviors of variable thickness tube (VTT) made of aluminum alloy AA6063 which has different thickness (0.5 mm - 4 mm) layers in axial direction and different taper angles (0°, 5° and 10°) were numerically investigated. As a result of analysis deformations pattern, forcedisplacement and energy-time graphs of the tubes were obtained. Optimum layer thicknesses which provide the lowest peak force and the highest specific energy absorbing (SEA) values for different taper angles, were determined by the optimization method which includes Feedforward Artificial Neural Networks (FNN) technique. The layer thicknesses obtained as a result of optimization showed that the energy absorption behavior of the VTT was improved.