Impairment of Arterial Stiffness and Myocardial Functions in patients with Lichen Planus


AKSU ARICA D. , BAYKAL SELÇUK L. , ŞAHİN M.

7. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11 - 14 Ekim 2018