Nöro-Behçet Hastalığında Klinik Özellikler


Gazioğlu S. , Boz M., Aksu Arıca D. , Boz C.

Dicle Tıp Dergisi, vol.47, no.2, pp.324-330, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5798/dicletip.755722
  • Title of Journal : Dicle Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.324-330

Abstract

Giriş:Behçet hastalığında (BH) nörolojik tutulum nadir olsa da, morbiditenin ana nedenlerinden biridir. Bu çalışmada Nöro-Behçet hastalığının (NBH) klinik ve radyolojik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler:Ocak 2011-Aralık 2017 tarihleri arasında nöroloji kliniğinde NBH tanısı alan 22 hastanın demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. Bulgular:Hastaların yaş ortalaması 39.18±12.25 olup, erkek/kadın oranı 1 idi. Nörolojik tutulum gelişimine kadar geçen ortalama hastalık süresi 8.95±4.28 yıldı. 20 hastada (%90,9) parankimal santral sinir sistemi (SSS) tutulumu mevcutken, 1 hastada (%4,5) parankim dışı SSS tutulumu ve 1 hastada (%4,5) periferik sinir sistemi tutulumu mevcuttu. Parankimal tutulumu olan 20 hastanın 16’sında (%80) beyinsapı, diensefalon ve/veya bazal gangliyon tutulumu mevcutken, 9 hastada (%45) hemisferik tutulum, 1 hastada (%5) meningial tutulum ve 3 hastada (%15) spinal kord tutulumu mevcuttu. 1 hasta enfeksiyon nedeni ile kaybedildi. 21 hastanın 16’sının (%76,1) 3. Ay takip verisi mevcuttu. 5 hastanın nörolojik muayenesi normal (%31,25), 1 hastada (%6,25) sadece duyusal bulgular mevcut, 7 hastada (%37,5) belirti ve bulgularda kısmi düzelme olup mobilize iken, 3 hasta (%18,75) ağır sekelle immobildi. Sonuç:BH’da nörolojik tutulum farklı klinik tablolar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. NBH’da yüksek morbidite ve mortalite riski, erken ve doğru tedavinin önemi akılda tutularak BH olan hastaların nörolojik belirti ve bulguları dikkatle değerlendirilmelidir.