Kurumsal İletişim ve Sponsorluk


YALIN B.

Kurumsal İletişim Yönetimi, Atalay D. , Editör, Atatürk Üniversitesi Aöf, Erzurum, ss.2-3, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Atatürk Üniversitesi Aöf
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Sayfa Sayıları: ss.2-3
  • Editörler: Atalay D. , Editör

Özet

Kurumların en temel gereksinimi varlıklarını hissettirmektir. Bu tür bir arayışın sonucu olan kurumsal iletişimin güven ve saygınlık oluşturma çabası içinde değerlendirilen özünde karşılıklı fayda ilkesine dayanan sponsorluk, görünür, duyulur dolayısı ile bilinir olma çabasının bir ürünü olarak, spor, gezi, sanat gibi toplumsal ve kültürel etkinliklerin kurumsal olanaklar ölçüsünde desteklenmesi ya da bir başka deyişle bu tür etkinliklerin gerçekleşmesini mümkün kılacak maddi ya da fiziksel gereksinimlerin karşılanmasıdır. Sponsorluk sürecinin temel öğesi gerçekleştirilecek bir etkinliğin var olması ve bu etkinliğin desteğe ihtiyaç duymasıdır. Desteğin, finans, bilgi, araç-gereç ya da hizmet olarak sağlanmasını, görsel ya da işitsel materyallerle kurumun tanınırlığı, bilinirliği, saygınlığına yönelik yararın sağlanmasına bağlayan karşılıklı fayda ilkesi, kurumsal iletişim politikaları doğrultusunda sponsorluğu hayırseverlik, yardım, bağış, iyilik yapmak gibi kavramlardan ayırarak sınırlarını çizer daha da önemlisi kurumsal çıkarların öncelendiği yönü ile de bir bakıma etik bir çerçeve sunar.