Riskli bebeklerde 3. Ayda yapılan nörolojik değerlendirme ile 12. Ayda yapılan motor ve zihinsel gelişim arasında ilişki var mı? Pilot bir çalışma


Erol E., Apaydın U., Keleş M. N. , Yıldız A., Yıldız R., Soysal Acar A. Ş. , ...More

1.Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2018, pp.4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4

Abstract

AMAÇ: Riskli bebeklerde gelişimsel bozuklukların görülme sıklığı sağlıklı bebeklere göre daha fazladır. Bebeklerde motor veya zihinsel problemin erken dönemde tespit edilmesi erken müdahale açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı 3. ayda yapılan nörolojik değerlendirme ile 12. aydaki motor ve zihinsel gelişim arasında ilişkinin incelenmesidir. YÖNTEM: Çalışmaya çeşitli risk faktörlerine sahip 14 riskli bebek dahil edildi. 3. ayda nörolojik değerlendirme için Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE), motor ve zihinsel gelişimi değerlendirmek için Bayley Scales of Infant Development, Second Edition (BSID-II) uygulandı. Her iki testin de geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Çalışmaya katılan bebekler fizyoterapi açısından değerlendirildi ve kişiye özel aile temelli ev programıyla takip edildi. 12. aya geldiklerinde motor ve zihinsel gelişimi değerlendirmek için tekrar BSID-II uygulandı. BULGULAR: 3. ayda yapılan BSID-II motor ve zihinsel testleri ile 12. ayda yapılan BSID-II motor ve zihinsel testleri arasında ilişki olduğu görüldü (p<0.05). Ayrıca 3. ayda yapılan HINE ile 12. ayda yapılan BSID-II motor testi arasında ilişki olduğu görüldü (p<0.05). Ancak HINE ile 12. ayda yapılan BSID-II zihinsel testi arasında ilişki bulunamadı (p>0.005) SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda 3. ayda uygulanan BSID-II ve HINE ile 12. ayda uygulanan BSID-II’nin motor testi arasında ilişki olduğu görüldü. Ancak HINE ile 12. ayda uygulanan BSID-II zihinsel testi arasında ilişki bulunamadı. 3. ayda yapılacak olan HINE’nin 12. aydaki motor bozuklukları önceden tahmin edebileceği ve bu sayede erken dönemde tedavi ve yönlendirmeye imkan tanıyabileceği sonucuna varıldı