Muhasebe Manipülasyonu ve Firma Performansı İlişkisi: İMKB Uygulaması


ER B., VARICI İ.

EGE AKADEMİK BAKIŞ, vol.13, no.1, pp.43-52, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: EGE AKADEMİK BAKIŞ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-52
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Reliability of financial statements that containing final imformation about the enterprises is very important. However, the final imformation based on the accounting records of enterprise can be not accuracy through accounting manipülation. Inaccurate and untrusting imformation has an important impact on relevant interest groups and society. In terms of this importance, determining of manipülation is necessary. In this research, Beneish methods that one of the most effective methods used literatures is used. With this method, manifacturing enterprises operating in ISE 100 were investigated that whether theese enterprises makes accounting manipülation or not.  Possibilty of accounting manipulation has emerged in 20 to 39 enterprised. Then, firm performance measures that could lead to accounting manipulation are investigated, and asset turnover, financing rate and operating profit magrin appeared to be effective. Logistic regression model used in this section. Persentage of model classification is 79.5% and this rate is good.

İşletme ile ilgili nihai bilgileri içeren finansal tabloların güvenilirliği işletmenin çıkar grupları tarafından oldukça önemlidir. Ancak işletmelerin muhasebe kayıtlarına dayalı olarak oluşturulan nihai bilgiler muhasebe manipülasyonu yoluyla doğruluğundan uzaklaşabilmektedirler. Doğru ve güvenilir olmayan bilgiler ilgili çıkar grupları ve toplum üzerinde önemli etkiye sahiptirler. Bu önemi açısından muhasebe manipülasyonunun belirlenmesi gerekli olmaktadır. Muhasebe manipülasyonunun belirlenmesine yönelik literatürde kullanılan en etkili yöntemlerden biri olan Beneish yöntemi ile İMKB 100’de faaliyet gösteren imalat işletmelerinin muhasebe manipülasyonu yapıp yapmadığı bu araştırmada belirlenmiştir. Toplam 39 işletmenin 20 tanesinde muhasebe manipülasyonu olma ihtimali ortaya çıkmıştır. Daha sonra muhasebe manipülasyonu yapmaya sebep olabilecek firma performans ölçüleri araştırılmış ve aktif devir hızı, finansman oranı ve faaliyet kar marjının etkili olabileceği ortaya çıkmıştır. Lojistik regresyon modelinin kullanıldığı bu bölümde modelin sınıflandırma yüzdesinin toplam olarak %79,5 ile iyi olduğu belirlenmiştir.