EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF OXYGEN ADDING TO INTAKE AIR ON ENGINE PERFORMANCE PARAMETERS AND EXHAUST EMISSIONS IN A TURBOCHARGED AOTOMOTIVE DIESEL ENGINE


ŞAHİN Z. , Durgun O., BAYRAM C.

13th International Combustion Symposium, Bursa, Turkey, 9 - 11 September 2015, vol.-

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: -
  • City: Bursa
  • Country: Turkey

Abstract

In the present study, the effects of oxygen adding to intake air on engine performance parameters and exhaust emissions have

 

been investigated experimentally in a turbocharged automobile diesel engine. Experiments have been performed at high

 

engine speeds such as 3500 and 4000 rpms and for different engine loads. The oxygen volume fraction in the intake air has been increased suitably to obtain oxygen ratios of 22 %, 24 %, 26 % and 28 % for 3500 rpm and 22 %, 24 %, 25 % and 28 % for 4000 rpm respectively. For this purpose oxygen which is taken from pure oxygen tube has been used. It has been found that using of oxygen enriched-air does not result in significant effect on the engine performance parameters. However, oxygen enriched-air reduces significantly smoke index K. Total hydrocarbon (HC) shows a decreasing trend. But contrarily oxygen enriched-air raises evidently the NOx emission.

Sunulan çalışmada; turboşarjlı bir otomobil dizel motorunda emme havasına ek oksijen eklenmesinin motor performans parametreleri ve eksoz emisyonları üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiştir.  Deneyler 3500 ve 4000 d/d gibi iki yüksek devir sayısında ve farklı yük durumlarında gerçekleştirilmiştir. Emme havası; 3500 d/d için % 22, % 24, % 26 ve % 28 ve 4000 d/d için % 22, % 24, % 25 ve % 28 oranlarında oksijen içerecek şekilde ek oksijenle zenginleştirilmiştir. Emme havasının oksijenle zenginleştirilmesi için saf oksijen tüpünden sağlanan oksijen kullanılmıştır. Sunulan çalışma sonunda, emme havasının oksijen oranı  % 21’den % 28’e kadar artırılarak oksijenle zenginleştirilmesinin,  motor performans parametrelerinin üzerinde önemli bir etki göstermediği belirlenmiştir. Fakat emme havasının oksijenle zenginleştirilmesi durumda duman koyuluğunun önemli ölçüde azaldığı, toplam hidrokarbonların (HC) ise azalma eğilimi gösterdiği, buna karşın azot oksitlerin (NOx) ise önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir.