Parental Acceptance/Involvement, Self-Esteem and Academic Achievement: The Role of Hope as a Mediator


Aydın B., Sarı S. V., ŞAHİN M.

Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, vol.3, no.4, pp.37-48, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.37-48
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Bu araştırmada anne ve babadan algılanan kabul/ilginin benlik saygısı, umut ve akademik başarı ile ilişkisi aynı zamanda anne ve babadan algılanan kabul/ilgi, benlik saygısı ve akademik başarı arasındaki ilişkide umudun aracı rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Trabzon ilindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 297 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla, Demografik Bilgi Formu, Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği, Umut Ölçeği ve Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri kullanılmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler ve umudun anne ve babadan algılanan kabul/ilginin benlik saygısı ve akademik başarıyla ilişkisindeki aracı rolü yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, anne ve babadan algılanan kabul/ilginin üniversite öğrencilerinin umut düzeyleri, benlik saygıları ve akademik başarıları üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Umudun anne ve babadan algılanan kabul/ilgi ile benlik saygısı arasındaki ilişkide aracı rolü de anlamlı olarak bulunmuştur. Bununla birlikte umudun anne ve babadan algılanan kabul/ilgi ve akademik başarı arasındaki ilişkideki aracı rolü anlamlı değildir. Bu sonuçlar literatüre dayalı olarak tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

In this study, examining the relationship of parental acceptance/involvement to self-esteem, hope and academic achievement besides, mediating role of hope on the relationship between perception of parental acceptance/involvement, self esteem and academic achievement were aimed. The study was carried out with 297 students from different undergraduate programs of Karadeniz Technical University Fatih Faculty of Education in Trabzon province. To collect the data, Demographic Data Form, Parenting Styles Scale, Dispositional Hope Scale and Coopersmith Self-Esteem Inventory were used. Relations between study variables and the mediating role of hope on the relationship between perception of parental acceptance/involvement, self-esteem and academic achievement was tested through structural equation modeling (SEM). The results of the data analysis showed that the direct effect of perception of parental acceptance/involvement on university students’ hope, self-esteem and academic achievement levels was significant. Besides, hope found as a significant mediator on the relationship between perception of parental acceptance/involvement and self-esteem. However, the role of hope as a mediator between the perception of parental acceptance/involvement and academic achievement is found to be not significant. These results were discussed based on the relevant literature and some recommendations were given.