FARKLI BUJİ SAYILARI VE KONUMLARINA SAHİP BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ATEŞLEME AVANSININ MOTOR PERFORMANS PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


ALTIN İ., BİLGİN A.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.31, pp.361-368, 2016 (SCI-Expanded)