Hiperlipidemili Hastalarda Fluvastatin Tedavisinin Plazma Lipid Eritrosit Membran Kolesterol ve Peroksidasyon düzeylerine Etkisi


UYDU H. A., ÖREM A., KARAHAN S. C., YILDIRMIŞ S., CALAPOĞLU M.

XIV.Ulusal Biyokimya Kongresi Ve Klinik Laboratuvarda Otomasyon Sempozyumu, Turkey, 28 - 31 October 1997

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes