Bilgisayar programlama ve yazılım dünyası için bir sosyal medya platformu: Github örneği


ÖZYURT H. , ÖZYURT Ö.

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 Eylül 2019