Ormanların Toprak Koruma ve Su Üretimi Fonksiyonlarının Odun Üretimi İle Birlikte Planlanması, (Karanlıkdere Orman Planlama Birimi Örneği)


Keles S., KARAHALİL U., KÖSE S.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.1, pp.65-75, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Forests provide various values such as water production, soil protection, recreation, protection from
avalanches, carbon storage values as well as timber production. They are also significant source of biodiversity
which is important issue in recent years. Planning process has been focused on timber production in Turkey.
Demands from forests are changed and sustainability of forests resources becomes important in international level.
As a natural consequence, need of using information technology and decision support tools emerge in forest
management planning. In this paper besides timber production, the importance of water production and soil
protection values were pointed out and these values combined with linear programming technique. Eventually, it is
concluded that other functions must be considered provided by forests in planning process and decision support
tools must be used during the integration of these values.
Ormanlar toplumun odun ürünü ihtiyacını karşılamasının yanında, yine topluma su üretimi, toprak koruma,
rekreasyon, çığ önleme, oksijen üretme, karbon depolama gibi hizmetler sunmakla birlikte, yer kürenin sürekliliği
için önemli olan ve son yıllarda büyük bir kamu oyuna sahip olan biyolojik çeşitliliğin de önemli bir kaynağını
oluşturmaktadır. Türkiye’de orman planlama süreci günümüze kadar odun üretimi eksenli olarak gelişmiştir. Ancak
son zamanlarda, toplumun ormanlardan olan talebi değişmiş ve çeşitlenmiştir ve yine orman kaynaklarının
sürdürülebilirliği uluslar arası boyutta önem kazanmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak, planlamada bilişim
teknolojileri ve bilimsel karar verme teknikleri kullanımı ihtiyacı doğmuştur. Bu makalede, ormanların odun üretimi
ile birlikte, su üretimi ve toprak koruma fonksiyonlarının önemine değinilmiş ve bu üç fonksiyon doğrusal
programlama tekniği ile bir planda kombine edilmiştir. Sonuçta, ormanların planlanmasında ormanların sunduğu
diğer fonksiyonların da dikkate alınması ve bunların bir planda bütünleştirilmesinde bilimsel karar verme
tekniklerinden yararlanılmasının artık kaçınılmaz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.