Premenstrual Sendrom Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Yakınmalarını Azaltmaya Yönelik Kültürel Uygulamaları


Yorulmaz D. S., Karadeniz H.

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.2, pp.755-769, 2021 (Peer-Reviewed Journal)