EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


EYÜBOĞLU K., EYÜBOĞLU D. S.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.603-614, 2017 (Peer-Reviewed Journal)