Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Kuruluş Yeri Seçimi


USTASÜLEYMAN T., PERÇİN S.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.37-57, 2007 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, American History and Life, Art Source, Film & Television Literature Index, Historical Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Public Affairs Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-57
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In the era of global business and competitiveness, facility location selection

has emerged as the critical issue for the success of companies. Facility location

selection decision is a highly complex decision-making problem, for the

evaluation procedures involve several criteria and the solution to the problem

calls for some compromises to be made between probable conflicting criteria.

Therefore, this paper aims to evaluate the problem of facility location selection

by using the analytic network process (ANP) approach, a multi-criteria

decision-making technique. An illustrative example is presented in this paper to

show the effectiveness and robustness of the proposed methodology over the

existing quantitative approaches. The ANP technique enables us to consider

both qualitative and quantitative criteria as well as the interdependencies and

feedbacks. A number of criteria (performance criteria and main criteria) and

their sub-criteria are considered for sitting a new facility with which this study

has dealt. Three representative locations were evaluated and the most

appropriate one was selected.

Küresel rekabet çağında kurulus yeri seçimi, firmaların basarısındaki en kritik konulardan biri haline gelmiştir. Kurulus yeri seçim kararı,değerlendirme süreci çok sayıda kriteri içerdiğinden ve birbirleriyle çelisen bu kriterler arasında bir uzlaşma gerektirdiğinden, oldukça karmasık bir karar verme problemidir. Bu nedenle, çalışmanın amacını, çok kriterli bir karar verme tekniği olan analitik ağ süreci (AAS) yaklasımıyla firmaların kurulus yeri seçim kararlarının değerlendirilmesi olusturmaktadır. Çalısmada, önerilen modelin literatürde yer alan yaklaşımlara olan üstünlüğünü göstermek amacıyla örnek bir uygulama sunulmuştur. AAS, hem nitel hem de nicel karar kriterlerini ve bunlar arasındaki bağımlılık ve geri besleme iliskilerini dikkate almaktadır.  Çalısmada, yeni bir kurulus yerinin seçilmesinde, firmaların performans

kriterleri, yer seçimini etkileyen ana kriterler ve bunlara ait alt kriterler dikkate

alınmıstır. Ayrıca, üç kurulus yeri alternatifi değerlendirilmis ve en uygun

kurulus yeri seçilmistir.