Patlatmalı İnşaat Temel Kazı Çalışmalarının Yapılar Üzerindeki Etkileri


KÜLEKÇİ G., ÇAPIK M. , YILMAZ A. O.

9. ULUSLARARASI DELME-PATLATMA SEMPOZYUMU, 1 - 02 Aralık 2017