KIRILGAN BEŞLİLERDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: PANEL REGRESYON ANALİZİ


Emirkadı Ö.

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.30-44, 2024 (Peer-Reviewed Journal)