Trabzon Düzköy Bölgesindeki Volkanitlerin Yol Dolgusu Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi


KÜLEKÇİ G., YILMAZ A. O.

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13 - 14 Ekim 2016