Subkorneal Püstüler Dermatozlu Bir Olgu Sunumu


DEMİRCİ S., ATEŞ E.

5th International Black Sea Family Medicine Congress, 22 - 25 Eylül 2016