İhracat Kazançlarındaki İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1970-2000)


Çakmak E., DEĞER M. K.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, pp.51-64, 2003 (Scopus)